• Jo Šventenybei šv. Tėvui Pauliui VI

• Lageriuose ir tremtyje

• Pareiškimai dėl Konstitucijos projekto

• Kratos, tardymai ir areštai

• Kada bus atidaryta Žaliosios bažnyčia?

• Žinios iš vyskupijų

• Iš „LKB Kronikos" archyvo

• Nauji pogrindžio leidiniai

1977 m. lapkričio 1 d.

 

LKB KRONIKA Nr. 30

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m.