• KGB ir Kunigų seminarija

• Mūsų kaliniai

• Kam reikalingos naujos sutartys?

• Žinios iš vyskupijų

• Kam maišo Šeduikio koplytstulpius?

• Tarybinėje mokykloje

• Kaltinimai „LKB Kronikai"

• Atitaisymai

1978 m. vasario 2 d

 

LKB KRONIKA Nr. 31

Perskaitęs, duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.