Vyskupas Jonas Kauneckas

 

Vyskupas Jonas Kauneckas

Prieš visus vėjus

UAB „Petro ofsetas“
2022

Knygos leidimą finansavo dr. Pranas Kiznis

© Vyskupas Jonas Kauneckas, 2022

© Aistė Tarabildienė, viršelio dailininkė, 2022

Knyga PDF formatu: 

ISBN

Bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) portale ibiblioteka.lt

Prieš visus vėjus

(visas mano gyvenimas keliais žodžiais)

lemta būti       aklam

                        bemoksliui ne kunigu

skirta išnykti    ligoje

                       psichiatrinėje

                      misijose

                      lageryje

...neplanuotas    vyskupas

Tu, Viešpatie, išpainiojai iš pinklių man priraizgytų 
(Ps 31,5)

Turinys

Įžanga. Iš kur aš? / 9

Šaknys/ 25

Mano pirmojo mokslo pėdsakai / 35

Mama/ 49 

Tėtė / 65

Bėdos mokslai (Panevėžyje) / 73

Kiti, ypatingesni įvykiai mano Panevėžio studijų metais / 83

Melioratorius / 89

Neakivaizdiniai vokiečių kalbos mokslai / 105

Stebinantys Volgos vokiečiai Sibire / 111 

Lituanistikos studijos / 115 

Pašaukimas iš naujo užsidega / 119 

Seminarija / 127

Pogrindžio spauda / 135

Seminarijos nuotaikos / 147

Rėksnys kunigas vikaras / 159

Eucharistijos bičiulių ugnis / 173

Panų kalnas / 179

Rainių kankinių gerbimas / 189

Eucharistijos bičiulių kelionės ir garsas / 191

Kasdienybė / 205

Katekizacija / 209

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika" / 213

Pamokslai / 217 

Kagėbistų „ginklai" / 219 

Biblioteka / 225

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos" gyvybė ir garsas / 229

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas (TTGKK) / 235 

Vėl vokiečiai / 263

Nesėkminga „misija“ / 269

Ugnis grasina, degina ir stiprina / 271

Klebonas / 291

Vėl seminarijoje ir mokykloje / 311

Akiplėša / 323

Kančios didybė / 327

Kelionės / 331

Lyg tai vyskupas / 335

Panevėžyje / 353

Kan. Gerhardas Langė / 367

Pranas Kiznis / 373

Ne vyskupo darbas / 375

Partizanai / 387

Kunigai / 393

Tai ir pabaigiau / 411

Asmenvardžių rodyklė / 417

Įžanga. Iš kur as?

Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį

Iš kapų milžinų

Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį

Iš senųjų laikų!

(Maironis)

Ak, koks deginantis tas noras prakalbinti senųjų laikų gimtinės žmones! Kaip jie gyveno, ką kalbėjo? Ką veikė ilgais žiemos vakarais? Kas manyje su jais bendra? Gal paaiškėtų, iš kur nuo pat mažumės manyje, kaimo vaikui, tokia karšta knygos meilė, kad iki dabar pasilikau knygose paskendęs? Iš kur tas troškimas padaryti pasaulį geresnį? Iš kur tas noras visiems padėti, tarnauti? Iš kur ta Tėvynės Lietuvos meilė, iš kur tas noras laisvos Lietuvos, laisvo lietuviško žodžio? Iš kur tas žavėjimasis lietuvių sukilimais? Kodėl taip slėgė liūdesys, kad nebėra Lietuvos didybės? Kodėl? Svarbiausia - kodėl?