1975 m. spalio mėn. vienu metu išvydo Kronikos 19 – asis numeris ir atgaivintos Aušros 1 – asis numeris. Dr. Basanavičiaus „Aušra“  19 amžiaus pabaigoje gaivino tautos dvasią tuo metu, kai Lietuva buvo pavergta carinės Rusijos.Šios Aušros išėjo 40 numerių.

Panašaus rūpesčio vedini Lietuvos kunigai atgaivino Aušrą ir užsibrėžė tikslą padėti žmonėms išsaugoti lietuvybę ir tikėjimą. Pradžią Aušrai davė Kronikos redakcija, vėliau rūpestį šiuo leidiniu patikėjo kun. Lionginui Kunevičiui. Šis tvirtas Dzūkijos žemės sūnus Aušra rūpinosi nuo 6 – ojo numerio iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

Kadangi perduoti į Vakarus rūpėjo ne tik Kroniką, bet ir Aušrą, šie abu leidiniai išeidavo beveik vienu metu ir drauge ieškojo kelio į laisvąjį pasaulį. Kronikos redakcija visą gaunamą medžiagą apie Lietuvos padėtį perduodavo Aušros redakcijai.

Pirmasis Aušros numeris buvo redaguojamas ir spausdinamas Simne vienos geros katalikės Juškauskaitės namuose.

Arkivysk. S. Tamkevičius