Šiame numeryje:
1 J. E. Vyskupui Nominatui P. A. Baltakiui
2 Katalikiška Lietuva mini pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai 50-metį
3 Jubiliejinių šv. Kazimiero metų atgarsiai
4 Kun. J. Danylos laiškas rajoninio laikraščio „Pirmyn" redakcijai
5 Dėkojame už auką
6 Mūsų kaliniai
7 Kratos ir tardymai
8 Žinios iš vyskupijų
9 Sovietinėje mokykloje

1984 m. liepos 1 d.

 

LKB KRONIKA Nr. 63

Eina nuo 1972 metų. 
Jei gali, padaugink! 
Perskaitęs duok kitam!

Numeris skiriamas pagerbti 50 metų jubiliejų nuo Lietuvos 
I-jo Eucharistinio kongreso ir Tautos pasiaukojimo 
Švč. Jėzaus Širdžiai