• Šv. Tėvo sveikinimas

• Kratos ir tardymai

• Mūsų kaliniai

• Chuliganizmas sovietinėje spaudoje

• Rašo Telšių kunigų taryba

 RRT įgaliotinis auklėja parapijų komitetus

• Petro Cidziko persekiojimas

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Bažnyčia sovietinėse respublikose

• Nauji pogrindžio leidiniai

1981 m. kovo 19 d.

LKB KRONIKA Nr. 47

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.