• Žvilgsnis į Bažnyčia kunigų akimis

• Kunigų Seminarijoje

• Kratos ir tardymai

• Šiluva — 1982

• Mūsų kaliniai

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Sovietinėse respublikose

• Dėkojame!

1982 m. lapkričio mėn. 1 d.

 

LKB KRONIKA Nr. 55

Perskaitęs duok kitam!
Eina nuo 1972 m. kovo 19 d.

Numerį skiriame Lietuvos kunigams, kovojantiems už Bažnyčios laisvę.